Home > Flight information > Arrivals flight schedule

Arrivals at Kukës International Airport

                                                                   Date 24/09/2021

AIRFLIGHTS DATE FLIGHT FROM
AIR ALBANIA 12/05/2022 ZB 4006ZRH
AIR ALBANIA 12/05/2022  ZB 4008 BSL
AIR ALBANIA 19/05/2022   ZB 4006 ZRH
AIR ALBANIA 19/05/2022   ZB 4008  BSL
AIR ALBANIA 26/05/2022   ZB 4006 ZRH
AIR ALBANIA 26/05/2022   ZB 4008  BSL
WizzAir1/6/2022Y186FKB
WizzAir3/6/2022Y186MLH
WizzAir4/6/2022Y186FMM
WizzAir4/6/2022Y186VIE
WizzAir6/6/2022Y186MLH
AIR ALBANIA  6/6/2022ZB 4006  ZRH
AIR ALBANIA  6/6/2022ZB 4008   BSL
WizzAir8/6/2022Y186FKB
WizzAir10/6/2022Y186MLH
WizzAir11/6/2022Y186FMM
WizzAir11/6/2022Y186VIE
AIR ALBANIA  11/6/2022ZB 4006   ZRH
AIR ALBANIA  11/6/2022ZB 4008    BSL
WizzAir13/6/2022Y186MLH
AIR ALBANIA  13/6/2022ZB 4006    ZRH
AIR ALBANIA  13/6/2022ZB 4008     BSL
WizzAir15/6/2022Y186FKB
WizzAir17/6/2022Y186MLH
WizzAir18/6/2022Y186FMM
WizzAir18/6/2022Y186VIE
AIR ALBANIA  18/6/2022ZB 4006     ZRH
AIR ALBANIA  18/6/2022ZB 4008      BSL
WizzAir20/6/2022Y186MLH
AIR ALBANIA  20/6/2022ZB 4006      ZRH
AIR ALBANIA  20/6/2022ZB 4008      BSL
WizzAir22/6/2022Y186FKB
WizzAir24/6/2022Y186MLH
WizzAir25/6/2022Y186FMM
WizzAir25/6/2022Y186VIE
AIR ALBANIA  25/6/2022ZB 4006      ZRH
AIR ALBANIA  25/6/2022ZB 4008      BSL
WizzAir27/6/2022Y186MLH